“ในอดีตมีเพียงไม่กี่คน ที่รู้ว่าช้างชรา และช้างที่เกษียณแล้ว มีความเป็นอยู่อย่างไร หรือ ทำอะไร แล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของช้างเหล่านั้น ช้างเหล่านั้นจะตายเมื่อไร ศพฝังอย่างไร หรือเผาอย่างไร”

รื่องราวเหล่านั้น คุณชูชาติ กัลมาพิจิตร ผู้ก่อตั้ง ปางช้างแม่สา ได้พูดไว้ว่า “ช้างทุกเชือก หลังจากปลดระวาง พวกเรานำเขาไปเลี้ยงในป่าใกล้ๆ กับปางช้างแม่สานั้นเอง เราดูแลช้างเหล่านี้ เพราะว่าช้างเหล่านี้ไม่รู้ว่าจะดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างไร” แต่ปัญหาคือ เมื่อช้างไม่สามารถทำงานได้ ก็ส่งผลให้ควาญช้างไม่มีรายได้ที่มากพอ ทำให้ควาญช้างและครอบครัว ต้องพบกับความลำบากในการดำรงชีวิต สุดท้ายช้างเหล่านั้นก็ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในป่า เปรียบเหมือนกับคนที่ต้องอยู่ตัวคนเดียวช้างเหล่านี้ต้องอยู่อย่างลำพัง จนกระทั่งสิ้นชีวิตไปอย่างโดดเดี่ยว นี่เป็นจุดประสงค์ของคุณชูชาติ ที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตโดดเดียวของช้างชรา ให้มีความสุขมากขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิต

ปางช้างแม่สาเป็นปางช้างแห่งแรกที่ได้รับการ รับรองมาตรฐานปาง (แคมป์) ช้างประเทศไทยจากกรมปศุสัตว์ และได้รับเกียรติให้เป็นปางช้างต้นแบบในการกำหนด มาตรฐานนี้อีกด้วย

GALLERY

ศูนย์อภิบาลช้างไทย
ปางช้าง: 101 หมู่ 9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
สำนักงาน: 119/9 ถนนท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์: 053-206-247, 053-206-248 แฟกซ์: 053-206-247
อีเมล์: info@thaielephantcarecenter.com